top of page

De nieuwe bekostiging -zorgprestatiemodel- voor de generalistische basis-GGZ is ingegaan op 1 januari 2022. GGZ-behandelingen worden nu als losse zorgprestaties gedeclareerd. In het zorgprestatiemodel bepaalt de duur, de setting en het beroep van de zorgverlener het uiteindelijke tarief. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen diagnostiek en behandeling. 

De kosten voor de generalistische basis-GGZ worden vergoed uit de basisverzekering. Er is hierbij wel sprake van het verplichte eigen risico. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van uw zorgverzekeraar, heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig.

Er is met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten, namelijk: Zilveren Kruis (Interpolis, FBTO, De Friesland), Menzis (Hema, Anderzorg, Vinkvink), VGZ (Univé, Zekur, IZZ, IZA, UMC), CZ (NN, Ohra, Just), DSW (Stad Holland), Zorg en Zekerheid, ONVZ (VVAA, PNO, Jaaah), ASR (Ditzo), Eno (Salland) en Eucare (Aevitae). Zorgverzekeraars hebben vaak meerdere labels die zij voeren. Indien u verzekerd bent bij een van deze kantoren dan worden de facturen direct bij de zorgverzekeraar ingediend en geheel vergoed.

 

Ook indien er geen sprake is van een vergoeding door de zorgverzekeraar bent u van harte welkom. De kosten per sessie zijn in dat geval 100 euro per sessie (45 minuten).

Maximum tarieven generalistische basis-GGZ volgens zorgprestatiemodel:

- Prestatiecode CO0432  Ambulant-kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 45 minuten. Tarief: 142,31 euro

- Prestatiecode CO0497  Ambulant-kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 45 minuten. Tarief: 120,99 euro

Consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is en welke problematiek er bij u speelt.

Consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken.

 

bottom of page