top of page

Gedurende de behandelperiode bij Psycholoog Pameijer kunnen verschillende behandelmethoden aan bod komen. Tijdens het tweede gesprek zal er met u worden besproken, wat voor u het beste resultaat zal opleveren.

 

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat problemen blijven bestaan door de manier hoe u denkt en wat u doet. De therapie helpt u anders te denken en anders dingen aan te pakken. Deze vorm van psychotherapie is kortdurend, klachtgericht, gestructureerd en werkt dikwijls met huiswerkopdrachten. 

EMDR is een behandeling die de traumatische ervaringen aanpakt. Door middel van het aanbieden van een afleidende taak worden de nare gevoelens bij de herinnering verminderd.

 

Ook kunnen de traumatische gebeurtenissen worden behandeld middels de Narratieve Exposure Therapie (NET). Bij deze therapie staat het levensverhaal centraal.

 

Psycholoog Pameijer werkt ook met Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Hierbij gaat het om het accepteren van nieuwe situaties waardoor emoties als boosheid, verdriet en angst kunnen verdwijnen. Het aanvaarden van emoties en gedachten vermindert de spanning.

 

De oplossingsgerichte behandeling verdiept zich in mogelijke oplossingen van het probleem. Het stimuleert u een toekomst voor te stellen waarin het probleem is opgelost. Hierbij wordt gekeken welke weg er moet worden bewandeld om dit te bereiken. Elementen van narratieve therapie zullen hierbij aan bod komen.

De behandeling cognitieve gedragstherapie bij specifiek het Chronische Vermoeidheidssyndroom (CGT bij CVS) is voor mensen met chronische vermoeidsheidsklachten en legt de nadruk op een regelmatig slaap-waak ritme en het geleidelijk opbouwen van activiteiten.

bottom of page