Gedurende de behandelperiode bij Psycholoog Pameijer kunnen verschillende behandelmethoden aan bod komen. Tijdens het tweede gesprek zal er met u worden besproken, wat voor u het beste resultaat zal opleveren.

 

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat problemen blijven bestaan door de manier hoe u denkt en wat u doet. De therapie helpt u anders te denken en anders dingen aan te pakken. Deze vorm van psychotherapie is kortdurend, klachtgericht, gestructureerd en werkt dikwijls met huiswerkopdrachten. 

Eye Movement Desentisation Reprocessing (EMDR)  is een behandeling die de traumatische ervaringen aanpakt. Door middel van snelle oogbewegingen vermindert het nare gevoel bij de herinneringen.

 

Psycholoog Pameijer werkt ook met Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Hierbij gaat het om het accepteren van nieuwe situaties waardoor emoties als boosheid, verdriet en angst kunnen verdwijnen. Het aanvaarden van emoties en gedachten vermindert de spanning.

 

De oplossingsgerichte behandeling verdiept zich in mogelijke oplossingen van het probleem. Het stimuleert u een toekomst voor te stellen waarin het probleem is opgelost. Hierbij wordt gekeken welke weg er moet worden bewandeld om dit te bereiken.

De behandeling cognitieve gedragstherapie bij specifiek het Chronische Vermoeidheidssyndroom (CGT bij CVS) is voor mensen met chronische vermoeidsheidsklachten en legt de nadruk op een regelmatig slaap-waak ritme en het geleidelijk opbouwen van activiteiten.